Show more

This is one of my favorite injections hahaha... but i mess with the freemasons site for years now, they have patched a few times but i always come back haha...
In this Proof of Concept i use their newest subdomain they run for security and i exchange by html code the inner html and add an image where i hacked the scientology events page hahaha
You can exchange the image link to one of your desire and it will also show up, have fun.
t.freemason.org/newsEvents/art

I´m the detonator and re-animator, the resonator of my navigator
M̸̧̛̪̮̜̭̩̰̽̾͐́͂́̒̅̐Á̵̢̳̲̱͖͔̙̦̈́͂͆́̑͐̀̅͊̚N̴͈̩̙͚̼̯̝̜̣͌͑̋̽̀͊͜Ȉ̴̦̪̠͇͕̂̇̽̌́̾̄̐͝Ṕ̵͚̥͑͊̔́͆̋͘͠Ư̵̡̺̺̰̘͚̤̱̼͓̓͊̐̊̆͂͊͘̚͜Ļ̸̨͇̬̪̱͆̑̇͆̈́̽͑͘Ḁ̸̳̑̏̂͝Ť̸̡͖͙͕̹Ḙ̷̢̛͙̰͙͍̿͜Ḑ̷̨̹̬͚͇̳̲̞́̒̄̇̇
youtube.com/watch?v=YM-eGrqEnM

μέσα από τη γυάλινη σφαίρα βρήκα το δρόμο μου ακουλούθησα τον διάβολο πάνω στον ώμο μού είχα το λόγω μού έχει πανσέληνο απόψε και είναι ωραία με το ρολόι κολλημένο στης εννέα
youtube.com/watch?v=aAgaTD_Ll3

Do you like Potions?
This was just refined.
1ml will be a strong relaxant, sedative and hypnotic.
Aroma... :blobcatninja:

It´s a myth that all witches have cats, our wizard is a dragon, bartagamus says hi witches

Purple magic, this is me and i sacrificed for m love but on a mountain in greece in this sacred place, not virtual.
I would be interested to see and know which lectures you take

Can i ask why is this witches.live and you point out your sexual orientations and talk much about politics and games?
Are you not witches?
I did not come here for sex or listen to politics, we will make magic be ready :)

Show more